Wanneer u uw kind wilt aanmelden bij onze school, een school van Stichting openbaar onderwijs Baasis, kunt u contact opnemen met de heer Bert Beukema, locatiecoördinator van onze school.  Wij raden u aan eerst een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek, zodat we u in een persoonlijk gesprek alles over de school kunnen vertellen.

 

Om aan de school te wennen mogen kinderen van 3 jaar en 10 maanden in overleg met de school een aantal dagdelen komen kennismaken.


De procedure voor het aanmelden van een nieuwe leerling

  • U dient als ouder(s) / verzorger(s) van uw kind eerst een aanmeldingsformulier in te vullen.
  • Vervolgens vindt er een intakegesprek plaats met de school. In dit gesprek zal de eventuele ondersteuningsbehoefte van de leerling en de mogelijkheden van de school verder verkend worden.
  • De directie kan bepalen of een inschrijf formulier direct wordt meegegeven of dat een vervolg afspraak noodzakelijk is.
  • Het volledig ingevulde inschrijfformulier met bijlage 1 moet op de eerste officiële schooldag van uw kind op school worden ingeleverd.

Door verhuizing en/of verandering van school komen er ook tussentijds kinderen op de school. Hiervoor geldt dezelfde procedure als boven omschreven. De toeleverende school levert een onderwijskundig rapport aan. Met die gegevens kunnen we er voor zorgen dat een mogelijke overgang zo soepel mogelijk verloopt.

Het aanmeldingsformulier voor het aanmelden van uw kind bij één van de scholen binnen Stichting Baasis kunt u downloaden op de site van Stichting Baasis of onze school.

Van de school ontvangt u na het intakegesprek het inschrijfformulier.

 

Formulieren

aanmeldformulier

inschrijfformulier