Scholen zijn verplicht om kinderopvang te bieden buiten de lestijden. Wij hebben gekozen voor een professionele invulling door de Stichting Kinderopvang Haren van 7.30 uur tot 18.30 uur.

 

Voorschoolse Opvang (VSO)

Tijdstip:  

 Van ’s morgens 7.30 – 8.30 uur.

 

Aantal plaatsen:

Dit wordt in overleg bepaald. Een en ander hangt samen met de beschikbaarheid van pedagogisch medewerkers, of het kind per taxi wordt vervoerd, etc.

Locatie: op dit moment wordt er nog geen VSO geboden in de school zelf. De kinderen worden daarom opgevangen aan de Waterhuizerweg 7, de hoofdlocatie van de SKH. De SKH verzorgt het vervoer naar school toe.

 

Activiteiten:

Opvang is verlengstuk van thuis. De huiselijke sfeer staat centraal. Na de begroeting en het afscheid nemen, mag uw kind zelf kiezen wat het gaat doen. Ze kunnen gaan spelen, lezen of iets creatiefs doen. Er vinden geen gerichte groepsactiviteiten plaats.

 

Kosten:

De tarieven voor de opvang kunt u vinden op www.kinderopvangharen.nl/tarieven. Het tarief is een vast bedrag per uur, ongeacht het tijdstip waarop u uw kind ’s morgens brengt. Het gaat om een bruto bedrag. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u via de overheid een toeslag aanvragen. Om u een idee te geven hoeveel toeslag u ontvangt, kunt u een berekening maken via www.toeslagen.nl Zie ook bij ‘Tarief voor opvang’. , kies in het menu ‘Kinderopvangtoeslag.

 

Leeftijd:  

4-12 jaar.

 

Dagen: 

In principe 5 dagen per week.

 

Opvang in vakanties: 

Ook tijdens vakanties en/of vrije dagen heeft u de mogelijkheid tot opvang.

 

Wachtlijst:

Hiervoor kunt u contact opnemen met de SKH.

  

Buitenschoolse Opvang (BSO) – BSO Heksenketel en BSO Drakenland

Tijdstip:

In schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag direct na schooltijd tot 18.00 uur.

 

Aantal plaatsen:

BSO Heksenketel vangt kinderen op in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. We hebben 2 groepen, bestaande uit de jongste kleuters en een groep met oudere kleuters en kinderen tot en met 6 jaar. Voor de 7 plussers hebben we plek voor maximaal 24 kinderen op BSO Drakenland. Op beide locaties worden tevens kinderen van GBS Het Mozaïek opgevangen. We gebruiken voor op de opvang diverse ruimtes in de Octopus.

 

Locatie:

Voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar bieden wij op maandag, dinsdag en donderdag in schoolweken opvang. Kinderen van 7 jaar en ouder stromen door naar een van onze locaties voor oudere kinderen. De kinderen van OBS de Wissel kunnen kiezen uit BSO Drakenland of BSO Op Stelten (Scharlakenlaan 26, kantine VV Haren). Op woensdag en vrijdag worden alle kinderen opgevangen op BSO Merlijn (Waterhuizerweg 7, hoofdlocatie SKH). In schoolvakanties gaan kinderen van OBS de Wissel tot 7 jaar op maandag, dinsdag en donderdag naar BSO Bibelebontse Borg, gevestigd in CBS de Borg. De kinderen van 7 jaar en ouder gaan naar BSO Op Stelten. Op woensdag en vrijdag worden alle kinderen opgevangen op BSO Merlijn.

 

Activiteiten:

Ook bij de buitenschoolse opvang is de huiselijke sfeer belangrijk. Tijdens de opvang is er dan ook een andere structuur dan onder de schooltijd. Voor alle kinderen is er een divers aanbod van zowel gezamenlijke als individuele activiteiten. Ook worden er regelmatig boeiende en interessante workshops aangeboden rond een bepaald thema (bijv. beeldend kunstenaar, schaken, muziek, enz.). Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk dat de kinderen tijdens de opvang naar zwemles gaan.

 

Kosten:

Op onze website www.kinderopvangharen.nl/tarieven kunt u de tarieven per uur vinden. De tijd tot 18.00 uur wordt in rekening wordt gebracht. Het gaat hier om een bruto bedrag. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u via de overheid een toeslag aanvragen. Om u een idee te geven hoeveel toeslag u ontvangt, kunt u een berekening maken via www.toeslagen.nl Zie ook bij ‘Tarief voor opvang’., kies in het menu ‘Kinderopvangtoeslag’. Ook op de website van de SKH, www.kinderopvangharen.nl, vindt u informatie over dit onderwerp.

 

Aanmelden:

Op www.kinderopvangharen.nl kunt een aanmelding indienen voor opvang. Bij voorkeur doet u dit zodra u een schoolkeuze voor uw kind heeft gemaakt.