Aanmelden voor de oud papier alert (1x per maand een aankondiging van het ophalen via e-mail): Klik hier

 

Oud Papier halen onze ouders/verzorgers zelf!

 

De opbrengsten van het oud papier vormen een belangrijke extra bijdrage aan de financiƫn van de school. Hiermee worden de meeste extra activiteiten en middelen bekostigd zoals bijvoorbeeld workshops, audiovisuele middelen voor het Wisseltheater en pleinspeelgoed.

 

Het oud papier wordt maandelijks, door steeds een wisselende groep ouders, opgehaald in de wijk Oosterhaar met de firma Virol. Hiervoor zijn telkens acht vrijwilligers nodig die meegaan in de wijk om met hulp van de perswagens het oud papier langs de straat in te zamelen of bij de container bij school helpen om het oud papier in ontvangst te nemen. Het werk is niet zwaar en geeft veel voldoening. Het ophalen, inclusief de gezellige afsluiting met koek, duurt ongeveer 2 uur. 

 

Het inzamelen vindt altijd plaats op een zaterdagochtend van 9.00 tot ongeveer 12.30 uur. De ochtend wordt afgesloten op school met koffie/thee en koek. Elk schooljaar wordt er circa 10 maal ingezameld. U kunt zich aan het begin van het schooljaar intekenen als vrijwilliger op een of meer gewenste data. Het is ook mogelijk om op afroep in te tekenen of een voorkeur aan te geven. Hiervoor krijgen de leerlingen in augustus een formulier mee waarop u zich kunt intekenen.

 

WIJK 1

Dit is het gebied ten noorden en oosten van de route Oude Middelhorst - Mellenssteeg - Waterhuizerweg. Dit zijn o.a. de straten Wederikweg, Klaverlaan, Borgsingel, Bongerd, Oude Borg, Tussenziel en zijstraten hiervan.

Kaart Wijk1 2017

 

WIJK 2

Dit is het gebied tussen het spoor en de route Oude Middelhorst - Mellenssteeg - Waterhuizerweg. Dit zijn o.a. de straten Ridderspoorweg, Anjerlaan, Pinksterbloemweg, Tuindorpweg, Blekenweg, Laagveld, Cantersveen, Viermat en zijstraten hiervan.

Kaart Wijk2 2017

 

Eerstvolgende ophaaldata:

19 januari 2019 - Wijk 1

16 februari 2019 - Wijk 2

16 maart 2019 - Wijk 1

20 april 2019 - Wijk 2

25 mei 2019 - Wijk 1

6 juli 2019 - Wijk 2

14 september 2019 - Wijk 1

12 oktober 2019 - Wijk 2

16 november 2019 - Wijk 1

7 december 2019 - Wijk 2