Obs De Wissel heeft een aantal protocollen opgesteld die van belang zijn voor ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten:

 

Dyslexieprotocol (open hier) 

Dit protocol bevat een stappenplan en is geheel gebaseerd op het Masterplan Dyslexie, Ministerie van Onderwijs. 

 

Internetprotocol (open hier)

Hierin staan regels en afspraken voor het gebruik van e-mail, internet en mobiele telefoons. 

 

Pestprotocol (open hier)

Een pestprotocol is een handelingsplan voor de school. Hierin wordt vastgelegd welke stappen de school gaat zetten in het geval van pesten: Met wie wordt er gepraat, wie zijn daarbij, en wat is de volgende stap.