Margedagen  

Groepen 1 t/m 8
dinsdag 2 oktober 2018
maandag 28 januari 2019
donderdag 21 maart 2019
maandag 27 mei t/m 29 mei 2019
vrijdag 7 juni 2019
woensdag 26 juni 2019
 
Groepen 1 t/m 3
vrijdag 24 mei t/m maandag 3 juni 2019

  

Vakantierooster

Herfstvakantie    maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie    maandag 24 december 2018  t/m vrijdag 4 januari 2019  
Voorjaarsvakantie    maandag 18 februari 2019 t/m vrijdag 22 februari 2019
Goede Vrijdag/Pasen    vrijdag 19 april 2019 t/m maandag 22 april 2019 
Meivakantie    maandag 29 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart    donderdag 30 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2018   
Pinksteren    maandag 10 juni 2019    
Zomervakantie    maandag 15 juli 2019 t/m vrijdag 23 augustus 2019