Wij zijn de eerste en enige school in Haren die is gehuisvest in een Brede School: de Octopus. Samen met onze partners bieden wij een breed ontwikkelcentrum voor kinderen. Het doel van de Octopus is een veilig, vriendelijk en vrolijk pedagogisch klimaat te creëren in en om het gebouw. Binnenkort hopen we binnen de Brede School van start te kunnen gaan met een Speelleergroep voor 2 tot 4 jarigen.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een laagdrempelig inlooppunt/loket waar ouders en jongeren advies en informatie kunnen krijgen over het algemene activiteitenaanbod en meer specifiek over het hulpverleningsaanbod. Ook krijgen zij in het CJG antwoord op vragen over opgroeien en opvoeden en kunnen zij, indien nodig, worden doorgeleid naar meer gespecialiseerde vormen van hulp. Daarnaast biedt het CJG Haren een breed palet aan diensten en activiteiten op het gebied van opvoeden en opgroeien. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: WWW.CJG.HAREN.NL of telefonisch contact opnemen 06 - 52 30 16 90

 

Logopedie/Kinderfysiotherapie

In onze accommodatie participeren ook een logopediste en een kinderfysiotherapeute. Indien nodig kunnen wij, en u ook, gebruik maken van deze expertise.

 

Speel-O-Theek

In de Speel-O-Theek Haren kunnen kinderen speelgoed lenen. Kinderen kunnen zo kennismaken met een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan speelgoed. De Speel-O-Theek heeft allerlei binnen- en buitenspeelgoed, spelletjes en puzzels. Ook worden spelcomputers met bijbehorende spelletjes uitgeleend. Voor een feestje kan een verjaardagstas of spelletjestas worden geleend. Voor leden zijn deze tassen gratis te leen (wel een borg verplicht van 10 euro ). Niet-leden kunnen de tassen lenen voor 20 euro per tas. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Speel-o-Theek: WWW.SOTHAREN.NL

 

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Scholen zijn verplicht om kinderopvang te bieden buiten de lestijden. Wij hebben gekozen voor een professionele invulling door de Stichting Kinderopvang Haren van 7.30 uur tot 18.30 uur. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden opgevangen bij BSO De Heksenketel in een lokaal in onze school. Vanaf groep 5 worden de kinderen opgevangen op twee locaties. Dit zijn: BSO Op Stelten gehuisvest in een apart deel van de kantine van VV Haren aan de Scharlakenlaan en een lokaal in onze school. Voor meer informatie over de TSO en de BSO kunt u kijken op de website van de SKH:KINDEROPVANGHAREN.NL

 

Tussen schoolse opvang (TSO)

De tussen schoolse opvang biedt een prettige en veilige opvang voor de kinderen. Het wordt georganiseerd en uitgevoerd door Stichting Kinderopvang Haren. De kinderen worden begeleid door professionele groepskrachten, vrijwilligers en stagiaires. Voor meer informatie kunt u kijken op website van Stichting Kinderopvang Haren: KINDEROPVANGHAREN.NL

 

Schaakclub Haren

Schaakclub Haren is opgericht in 1915 en heeft zijn clubavond op vrijdag: Voor informatie over de jeugd, kunt u contact opnemen met jeugdcoördinator Kees Romijn: 050-3641705.