Hieronder lichten wij toe wat wij belangrijk vinden bij OBS De Wissel. Hebt u vragen over onze visie of speerpunten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij maken graag een afspraak met u!

 

Missie

Wij bieden een veilige omgeving waarin kinderen zich vertrouwd voelen en er een optimaal leerklimaat is. Op de Wissel hebben we oog voor het individuele kind zodat het zijn/haar mogelijkheden kan ontdekken en zo optimaal en totaal mogelijk kan ontwikkelen. We hechten waarde aan het trainen van zelfstandigheid om zo in aansluiting op het vervolgonderwijs en het dagelijkse leven goed te kunnen functioneren. We werken aan een tolerante en respectvolle houding ten opzichte van anderen binnen de schoolomgeving.

 

OBS De Wissel staat voor: vernieuwing, veiligheid, vertrouwdheid, vriendelijkheid, vrolijkheid!

 

Onderwijskwaliteit en Maatwerk

Een team van enthousiaste, excellente leerkrachten staat klaar voor de begeleiding en ontwikkeling van uw kind. Wij werken met nieuwe onderwijsmethodes, hechten aan het ontwikkelen van zelfstandigheid en hebben veel aandacht voor het individuele kind. Rust, regelmaat en respect zijn voor ons belangrijke normen en waarden.

 

Wij leveren maatwerk gericht op de individuele leerling. We spelen goed in op verschillende intelligentieniveaus, bijvoorbeeld meer- en hoogbegaafdheid. Er is aandacht voor ieder kind: het snelle kind en het kind dat wat meer tijd nodig heeft. Met behulp van interne begeleiding bereikt ieder kind zijn of haar top.

 

In alle groepen wordt gestreefd naar toenemende mate van zelfstandigheid. Wij werken volgens het G.I.P.-model (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen). De klassen en het lesprogramma zijn duidelijk en goed georganiseerd. We maken verder gebruik van de “Rijke Leeromgeving”. De kinderen zitten veelal in groepjes en samenwerkend leren wordt gestimuleerd. De leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt en kunnen, waar mogelijk, zelfstandig aan het werk. Voor leerlingen die een speciale aanpak nodig hebben is er de mogelijkheid om in samenwerking met de interne begeleider gepaste oplossingen te vinden. Ouders worden hierbij altijd bij betrokken.

 

Natuur, Wetenschap & Techniek

De school staat midden in de prachtige groene long van Haren. Het speelterrein biedt een ervaringsrijke omgeving waar de kinderen naar hartenlust kunnen ontdekken en spelen.
OBS De Wissel participeert via het Schooltuinproject binnen Stichting Kind en Groen. Deze stichting zet zich in om kinderen in de basisschoolleeftijd bewust te maken van natuur en milieu en ze bekend te maken met aspecten als duurzaamheid en gezonde voeding.

 

In plaats van lessen uit een boek over hoe planten groeien, laten we de kinderen zelf ervaren, dat er een groeicyclus is, leren we hen over zaaien, groeien en oogsten en ondervinden ze dat het allemaal niet “vanzelf” gaat. We brengen de kinderen respect bij voor de natuur.

 

OBS De Wissel realiseert zich het belang van techniek in het onderwijs. Er wordt gewerkt met de methode “ Natuur en Techniek”. Thema’s als constructie, transport, productie, communicatie, elektrotechniek, chemie, duurzame energie worden in doorlopende leerlijnen behandeld. Daarnaast werken wij met zogenaamde techniektorens. Met behulp van deze innovatieve techniektorens “doen de kinderen vooral veel zelf”. We beschikken over een technieklokaal en breiden onze expertise uit in nauwe samenwerking met bedrijven of partners (bijvoorbeeld Jonge onderzoekers Groningen) uit onze omgeving. Ouders met technische beroepen worden waar mogelijk ingeschakeld in begeleiding/instructie. 

 

Cultuur

Cultuur wordt bij OBS De Wissel in de breedste zin van het woord uitgewerkt. Onze leerlingen volgen workshops rondom: muziek, kunst, drama en projecten, dit in nauwe samenwerking met cultuurcentrum “het Clockhuys” te Haren.

Een greep uit onze activiteiten:

 • Elke groep maakt 1x per jaar een voorstelling voor ouders, belangstellenden en de overige leerlingen in het Wisseltheater;
 • We werken samen met Kunststation C (bureau voor cultuureducatie in de Provincie Groningen voor cursussen en advisering van de leerkrachten);
 • We nemen deel aan de Culturele Commissie Basisscholen Haren, iedere groep woont een keer per jaar een voorstelling bij;
 • Groepen gaan op bezoek bij de muziekschool;
 • We organiseren een culturele projectweek rondom een bepaald thema.

 

Wisseltheater
Bij OBS De Wissel is het al bijna 40 jaar een traditie dat elke groep een theateruitvoering uitvoert onder toeziend oog van leerlingen, ouders, familie en bekenden. Deze theatervoorstelling wordt het Wisseltheater genoemd. Met het Wisseltheater versterken we de sociaal emotionele vaardigheden van onze leerlingen.

 

Brede School

Wij zijn de eerste en enige school in Haren die is gehuisvest in een Brede School: de Octopus. Samen met onze partners bieden wij een breed ontwikkelcentrum voor kinderen. Het doel van de Octopus is een veilig, vriendelijk en vrolijk pedagogisch klimaat te creëren in en om het gebouw. Binnenkort hopen we binnen de Brede School van start te kunnen gaan met een Speelleergroep voor 2 tot 4 jarigen. 

 

Onze partners:
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Haren

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een laagdrempelig inlooppunt/loket waar ouders en jongeren advies en informatie kunnen krijgen over het algemene activiteitenaanbod en meer specifiek over het hulpverleningsaanbod. Ook krijgen zij in het CJG antwoord op vragen over opgroeien en opvoeden en kunnen zij, indien nodig, worden doorgeleid naar meer gespecialiseerde vormen van hulp. Daarnaast biedt het CJG Haren een breed palet aan diensten en activiteiten op het gebied van opvoeden en opgroeien. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: WWW.CJG.HAREN.NL of telefonisch contact opnemen 06 - 52 30 16 90

 • Logopedie/Kinderfysiotherapie

In onze accommodatie participeren ook een logopediste en een kinderfysiotherapeute. Indien nodig kunnen wij, en u ook, gebruik maken van deze expertise.

 • Speel-O-Theek

In de Speel-O-Theek Haren kunnen kinderen speelgoed lenen. Kinderen kunnen zo kennismaken met een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan speelgoed. De Speel-O-Theek heeft allerlei binnen- en buitenspeelgoed, spelletjes en puzzels. Ook worden spelcomputers met bijbehorende spelletjes uitgeleend. Voor een feestje kan een verjaardagstas of spelletjestas worden geleend. Voor leden zijn deze tassen gratis te leen (wel een borg verplicht van 10 euro ). Niet-leden kunnen de tassen lenen voor 20 euro per tas. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Speel-o-Theek: WWW.SOTHAREN.NL

 • Tussen schoolse opvang (TSO)

De tussen schoolse opvang biedt een prettige en veilige opvang voor de kinderen. Het wordt georganiseerd en uitgevoerd door Stichting Kinderopvang Haren. De kinderen worden begeleid door professionele groepskrachten, vrijwilligers en stagiaires. Voor meer informatie kunt u kijken op website van Stichting Kinderopvang Haren: KINDEROPVANGHAREN.NL

 •  Buitenschoolse Opvang (BSO)

Scholen zijn verplicht om kinderopvang te bieden buiten de lestijden. Wij hebben gekozen voor een professionele invulling door de Stichting Kinderopvang Haren van 7.30 uur tot 18.30 uur. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden opgevangen bij BSO De Heksenketel in een lokaal in onze school. Vanaf groep 5 worden de kinderen opgevangen op 2 locaties. Dit zijn: BSO Op Stelten gehuisvest in een apart deel van de kantine van VV Haren aan de Scharlakenlaan en een lokaal van onze school. Voor meer informatie over de TSO en de BSO kunt u kijken op de website van de SKH: KINDEROPVANGHAREN.NL

 • Schaakclub Haren

Schaakclub Haren is opgericht in 1915 en heeft zijn clubavond op vrijdag: Voor informatie over de jeugd, kunt u contact opnemen met jeugdcoördinator Kees Romijn: 050-3641705.