Een medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht beleidsorgaan. De MR richt zich op het beleid en de inhoud van het onderwijs. Het bevoegd gezag en de schoolleiding leggen belangrijke zaken, waarover zij een besluit willen nemen, eerst voor aan de MR ter advisering of instemming. Bij onze school, met een leerlingenaantal van circa 150, bestaat de MR uit drie leerkrachten en drie ouders. 

Taken van de MR

De samenstelling van de MR is vastgelegd in een reglement. Er hebben drie leerkrachten en drie ouders zitting in de raad. Deze laatste vertegenwoordigen de ouders en komen op voor de belangen van ouders en leerlingen. In principe is de zittingsduur 2 jaar en daarna volgen er weer verkiezingen.

  • De MR adviseert het schoolbestuur en de directie onder andere over de organisatie van de school, de vervulling van vacatures in het team, de keuze van leermiddelen, het vakantierooster, de veiligheid in en rond school, het schoolwerkplan en het gebruik van het schoolprofielbudget.
  • De MR heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van het schoolwerkplan, het schoolreglement, het activiteitenplan en de ouderparticipatie.
  • De MR heeft initiatiefrecht. Dit houdt in: het doen van voorstellen of kenbaar maken van standpunten aan het schoolbestuur of de directie.

 

 

Leden van de MR:

Oudergeleding:

Ilse Bos (secretaris)
Alet Denneboom
Hans Duursma

 

Teamgeleding:

Shefali Kremer (voorzitter)
Marianne Haverkamp
vacature

 

Contact met de MR

Vragen en opmerkingen voor de MR kunt u sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Agendapunten kunt u ook via dit mailadres inbrengen. Persoonlijk aanspreken behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

 

Vergaderdata MR schooljaar 2018 - 2019

18-09-2018
13-11-2018
08-01-2019
12-03-2019
07-05-2019
02-07-2019

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur. De notulen liggen ter inzage.