Een medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht beleidsorgaan. De MR richt zich op het beleid en de inhoud van het onderwijs. Het bevoegd gezag en de schoolleiding leggen belangrijke zaken, waarover zij een besluit willen nemen, eerst voor aan de MR ter advisering of instemming. Bij onze school, met een leerlingenaantal van circa 150, bestaat de MR uit drie leerkrachten en drie ouders.

 

Taken van de MR

 De samenstelling van de MR is vastgelegd in een reglement. Er hebben drie leerkrachten en drie ouders zitting in de raad. Deze laatste vertegenwoordigen de ouders en komen op voor de belangen van ouders en leerlingen. In principe is de zittingsduur 2 jaar en daarna volgen er weer verkiezingen.

  • De MR adviseert het schoolbestuur en de directie onder andere over de organisatie van de school, de vervulling van vacatures in het team, de keuze van leermiddelen, het vakantierooster, de veiligheid in en rond school, het schoolwerkplan en het gebruik van het schoolprofielbudget.
  • De MR heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van het schoolwerkplan, het schoolreglement, het activiteitenplan en de ouderparticipatie.
  • De MR heeft initiatiefrecht. Dit houdt in het doen van voorstellen of kenbaar maken van standpunten aan het schoolbestuur of de directie.
  • De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de notulen liggen ter inzage. Op de jaarlijkse oudervergadering doet de MR verslag van het gevoerde beleid.

 

De MR van obs De Wissel heeft de volgende zes leden:

Oudergeleding:
Tjitske van den Berg (voorzitter)
Bianca de Grijs (secretaris)
Ilse Bos

 

Teamgeleding:

Els de Jong
Ellen Mulder

 

Contact met de MR

Vragen en opmerkingen voor de MR kunt u sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agendapunten kunt u ook via dit mailadres inbrengen.

 

Vergaderdata MR schooljaar 2016-2017

14-11-2017

19-12-2017

30-01-2018

13-03-2018

17-04-2018

22-05-2018

03-07-2018

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en beginnen om 19.45 uur.

 

Notulen

Notulen 30 mei 2017

Notulen 18 april 2017

Notulen 7 maart 2017

Notulen 24 januari 2017

Notulen 13 december 2016

Notulen 8 november 2016

Notulen 28 juni 2016 

Notulen 24 mei 2016