We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord
Kinderboekenweek Wo 30 Sep 2020 0:00 Za 10 Okt 2020 0:00
Herfstvakantie Ma 12 Okt 2020 0:00 Za 17 Okt 2020 0:00
Nationaal schoolontbijt Di 3 Nov 2020 0:00 Di 3 Nov 2020 23:59
Margedag Di 10 Nov 2020 0:00 Di 10 Nov 2020 23:59
Sint Maarten Wo 11 Nov 2020 0:00 Wo 11 Nov 2020 23:59

OBS de Wissel

Welkom op de website van OBS de Wissel
 
Een plek waar kwaliteit, veiligheid en vertrouwen de basis vormen. Waar enthousiaste, ervaren leerkrachten klaar staan voor de begeleiding en ontwikkeling van uw kind.  
 
Wij werken met nieuwe onderwijsmethodes, hechten aan het ontwikkelen van zelfstandigheid en hebben veel aandacht voor het individuele kind. 
 
We bieden kinderen veiligheid, vertrouwdheid, vriendelijkheid en vrolijkheid!
 
Bent u benieuwd naar OBS De Wissel? Wilt u de sfeer eens proeven? Maak gerust een afspraak voor een uitgebreide kennismaking of meld u aan voor één van onze inloopochtenden.

U bent van harte welkom!

Nieuws

Snappet, het nieuwe digitale leren!

05-06-2020
Snappet is een digitaal leermiddel die de leerling uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Daarnaast biedt het de leerkracht om iedere leerling afzonderlijk te volgen en te begeleiden. Snappet biedt de leerkracht op een snelle wijze inzicht en handelingsperspectief. 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 gaat ook groep 4 werken met Snappet. Hierbij werken groep 4, 5 en 6 op een tablet en zullen de groepen 7 en 8 de beschikking hebben over een eigen Chromebook.

Op onze school werken kinderen van de groepen 5 t/m 8  met de onderstaande vakgebieden met de tablet van Snappet:
  • rekenen
  • spelling
  • taal
Wij blijven er altijd voor zorgen en waken dat er een juist evenwicht is tussen het werken met een tablet en het werken in overige werkvormen (bv. schriften en werkboeken). Ook zal de tablet nooit de rol van de leerkracht overnemen. Het is een tool om beter onderwijs op maat te kunnen bieden. Minder tijd nodig voor het nakijken, meer tijd voor persoonlijke begeleiding.

Snappet in het kort
Door de digitale verwerking kan er per lesdoel eenvoudig gedifferentieerd worden. Leerlingen zitten dus niet meer voor een langere periode ingedeeld op een bepaald niveau maar deze kan per les daar waar nodig aangepast worden. 

Leerkrachten hebben direct en continue inzicht in de voortgang van de leerlingen en kunnen meteen inspelen op de leerbehoefte van de individuele leerling.

Leerlingen krijgen directe feedback na het maken van een opgave. Zo weet de leerling of ze op de goede weg zijn. Ze krijgen inzicht in hun eigen leerproces (eigenaarschap). 

Vervolgopdrachten worden automatisch op niveau aangeboden, waardoor frustratie en/of verveling veel minder voorkomt en iedereen zich uitgedaagd voelt. Uitleg voor u, klik op de link. 

 https://www.youtube.com/watch?v=B9BejRe_tEw

Plusklas (meer-en hoogbegaafde leerlingen)

05-06-2020
Plusklas: In de plusklas wordt een programma aangeboden waarin leren leren, leren denken en leren leven centraal staat. De plusklas is vooral gericht op de aanpak van een opdracht en minder gericht op het resultaat. Een moeilijke som uitrekenen kunnen (hoog)begaafde kinderen namelijk wel. Belangrijker is dat ze inzicht krijgen in hun eigen leerproces. Onderwerpen die niet in het reguliere curriculum aangeboden worden, worden meestal in projectvorm aangeboden. U kunt hierbij denken aan archeologie, architectuur, programmeren, mythologie, filosofie, schaken, onderzoek, optische illusies, e.d.

Die leerlingen die in aanmerking komen voor de Plusklas krijgen 2x per week extra les. 

Pop in school groep 7 & 8

10-03-2020
Pop in School is een programma dat vanaf 2020, opnieuw, samen KTM Noorderpoort bij ons op school is gestart. Dit o.l.v. Dagmar Roelfsema, leerkracht groep 8.
Om dit mogelijk  te maken  hebben we ons aangemeld als erkend muziekleerbedrijf. Dit is gelukt en meester Dagmar mag de derde en vierde jaar studenten begeleiden. Deze talentvolle muzikanten worden op deze manier didactisch geschoold om zo te leren hoe te kunnen lesgeven.

De leerlingen van de groepen 7 en 8 leren een uur per week een instrument bespelen (keyboard / gitaar / drum),  zingen of produceren, onder begeleiding van muziekstudenten van het Noorderpoortcollege. (Twee begeleidende studenten per instrument)  
Ze maken de eerste weken kennis met deze verschillende instrumenten om daarna een keus te maken. Dan volgt een periode om te oefenen met de instrumenten en wordt er met elkaar samen gespeeld en uiteindelijk zal er een popband worden geformeerd. De vier bands (twee per klas) presenteren zich op het Wisselconcert aan het eind van de periode van 20 weken.
Voor de leerlingen van de groepen 1/ 6  blijft  zingen centraal staan. Daarvoor gebruiken we de leuke muziek-methode 123Zing. Zingen, dansen, samen musiceren, instrumenten leren bespelen, daar gaan alle leerlingen mee aan de slag. Muziek verbindt en draagt daarmee bij aan de sociale en cognitieve ontwikkeling van een kind. Ook is het in het leven belangrijk dat je je goed kunt presenteren. Muziek is daarvoor een mooi hulpmiddel. OBS de Wissel geeft het vak muziek op deze manier een extra impuls binnen onze school.  
Er zijn al enige foto’s geplaats op het afschermde deel van de website, komende week volgen er meer.