We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Groep 3

In groep 3 zitten 25 leerlingen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is juf Annemiek Wolf er en op woensdag juf Martine.

In groep 3 leren we lezen, schrijven, rekenen en spelling. Er wordt vaak in een circuitvorm met leuke leerspelletjes gewerkt. Ook doen we veel aan bewegend leren. Natuurlijk krijgen we ook andere vakken, zoals tekenen, handvaardigheid, muziek, Kanjertraining en gymnastiek. We krijgen op woensdag en vrijdag gymles van meester Hans.

Centraal in groep 3 staat het leren lezen. We werken met de kim-versie van Veilig Leren Lezen. Om de dag krijgen de kinderen een nieuwe letter in combinatie met een woord aangeleerd. In januari kennen we alle letters. Deze letters leren we ook schrijven. 

We laten de kinderen veel leeskilometers maken. Elke dag gaan we lezen, in een gewoon leesboek, een prentenboek, een informatieboek of een stripboek. Daarbij is het leesplezier heel belangrijk. 

Voor rekenen gebruiken we vanaf groep 3 de methode Pluspunt. Hierin leren we tellen tot 100 en sommen maken tot 20.

Groepsnieuws