We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Groep 3

Welkom op de pagina van groep 3. Wij krijgen les van juf Martine en juf Annemiek.

In groep 3 staat het leren lezen en schrijven centraal. Het leren lezen doen we met de nieuwste versie van Veilig leren lezen. In het begin van het schooljaar leren we om de dag een nieuwe letter met een bijbehorend ankerwoord; een soort geheugensteun om de letters te onthouden. (bijv. /aa/  hoort bij aap.) Daarnaast leren we de kinderen ook een gebaar aan om de letters beter te onthouden.

Als de kinderen alle letters kennen (ongeveer januari) leren we langere woorden lezen, bijvoorbeeld: spruit, hang of fietsbel. Diverse woordmoeilijkheden komen dan aan bod.

Tijdens de lessen van veilig leren lezen is er ook aandacht voor woordenschat, spelling, leesbeleving, begrijpend lezen etc. Daarnaast is bewegend leren iets dat we elke dag inzetten tijdens de lessen. Jonge kinderen hebben behoefte aan bewegen. Het bewegen zorgt voor een betere concentratie, motivatie en daardoor wordt de leerstof nog beter onthouden.

Met rekenen werken we uit de nieuwe methode: Semsom. Bij deze methode zijn de kinderen veel handelend bezig. We gebruiken veel concreet materiaal tijdens de lessen en spelen werkelijkheidssituaties na. Na de instructie doen we veel aan samenwerkend leren. Samen aan de slag met de nieuwe lesstof. Ook het bewegend leren komt dagelijks terug bij Semsom. Kijk hier voor meer informatie.

Met schrijven leren we in groep 3 alle schrijfletters.

Natuurlijk krijgen we ook andere vakken, zoals tekenen, handvaardigheid, muziek, Kanjertraining en gymnastiek.

Groepsnieuws