We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Groep 6

Groep 6 bestaat op dit moment uit 18 leerlingen. Meester Johan werkt van maandag t/m donderdag. Op vrijdag is juf Sophie in groep 6. 
 
We vinden het belangrijk dat kinderen op een prettige manier met elkaar omgaan. We vertrouwen erop dat iedereen rekening met elkaar wil houden. Aan het begin van het jaar doen we veel groepsvormende activiteiten. De rest van het jaar gebruiken we de Kanjertraining. Dit is de methode die we schoolbreed gebruiken voor de sociaal-emotionele vorming. 
 
In groep 6 werken we met Snappet tablets. We oefenen daarop spelling, rekenen en taal. Bij het werken met Snappet kunnen kinderen direct zien of een opgave goed gemaakt is. Als dat niet zo is, dan heb je de kans om je fouten te verbeteren. Ook werken de kinderen op hun eigen niveau aan de leerdoelen. Met rekenen leren we onder andere optellen en aftrekken tot de 1000, breuken benoemen en uitrekenen hoeveel een kwart van 240 is. Ook leren we sommen als 12 x 45 = … uitrekenen.

Voor de wereld oriënterende vakken werken we met Naut (natuuronderwijs), Meander (aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis). Verder leren we snel en vlot te lezen met behulp van Estafette en besteden we tijd aan begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken we Grip en begrijpend lezen van Beter leren. Ook wordt er muziekonderwijs en verkeer gegeven waarbij de klas fietslessen vanuit VVN krijgen. 

In groep 6 zijn er vaste activiteiten die elk schooljaar worden gedaan. Een van de vaste activiteiten is de viering van Sint Maarten met de kinderen van Visio. We gaan daarnaartoe om elkaar beter te leren kennen en samen zingen. 
 
In deze groep maken alle kinderen ook een werkstuk en houden ze een spreekbeurt en een boekbespreking. Ten slotte gaan we op de donderdag en vrijdag naar Gymzaal de Meent om te gymmen. 

Groepsnieuws