We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Groep 7

In groep 7 zitten 21 leerlingen. Op maandag staat juf Nicole voor de klas en op de dinsdag t/m vrijdag vrijdag juf Resa.

Groep 7 werkt met Snappet waarbij de kinderen rekenen, automatiseren, spelling en taal krijgen. Daarnaast wordt er natuurlijk ook gewerkt in spellingschriften, projectschriften (met name woordenschat en mindmappen begrijpend lezen) en werkboeken, zoals begrijpend lezen en studievaardigheden (aflezen van tabellen, schema's en informatieve teksten). Twee keer per week is er gymnastiek.

Vanuit Veilig Verkeer Nederland (VVN) wordt ook het theoretisch en praktijkgericht verkeersexamen (met de fiets deelnemen aan het verkeer) afgenomen. De fietsvaardigheden en verkeersregels die zij afgelopen schooljaren hebben geleerd, worden nu getoetst en toegepast in de praktijk. 

Daarbij starten in groep 7 de GVO (Godsdienstige vorming) en HVO (humanistische vorming) lessen. Eind groep 6 wordt er een keuzeformulier met de kinderen meegegeven waarin kind en ouder met elkaar een keuze kunnen maken welk vak gevolgd wordt. Eind groep 7 maken de kinderen en hun ouders opnieuw een keuze voor groep 8. Deze lessen worden gegeven door vakdocenten. Op www.vormingsonderwijs.nl kunt u meer informatie vinden over de lesinhoud en bijbehorende thema's.

Groepsnieuws