We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Groep 7

In groep 7 zitten 29 leerlingen. Op maandag en dinsdag staat juf Shefali voor de klas en op de woensdag tot en met de vrijdag juf Ingmar.

Groep 7 werkt met Snappet waarbij de kinderen rekenen, automatiseren, spelling, taal en woordenschat krijgen. Daarnaast wordt er natuurlijk ook gewerkt in spellingschriften, projectschriften (met name woordenschat en mindmappen begrijpend lezen) en werkboeken, zoals begrijpend lezen en studievaardigheden (aflezen van tabellen, schema's en informatieve teksten). Op donderdag en vrijdag krijgt groep 7 gymnastiek.

Vanuit Veilig Verkeer Nederland (VVN) wordt ook het theoretisch en praktijkgericht verkeersexamen (met de fiets deelnemen aan het verkeer) afgenomen. De fietsvaardigheden en verkeersregels die zij afgelopen schooljaren hebben geleerd, worden nu getoetst en toegepast in de praktijk. Dit start meestal in april.

Naast verkeer en studievaardigheden (begint in groep 7) wordt er ook toekomstkunde (duurzaamheid, milieubewust, biologie en aardrijkskunde) en burgerschap via Snappet of de SamSam krant gegeven.

Daarbij start in groep 7 ook de GVO (Godsdienstige vorming) en HVO (humanistische vorming) lessen. Eind groep 6 wordt er een keuzeformulier met de kinderen meegegeven waarin kind en ouder met elkaar een keuze kunnen maken welk vak gevolgd wordt. Eind groep 7 maken de kinderen en hun ouders opnieuw een keuze voor groep 8. Deze lessen worden gegeven door vakdocenten. Op www.vormingsonderwijs.nl kunt u meer informatie vinden over de lesinhoud en bijbehorende thema's.

Ten slotte doet groep 7 ook elk schooljaar mee met het muziekproject 'Pop in de school' waar kinderen les krijgen van muzikanten die studeren aan het Noorderpoort College Groningen. Hierbij krijgen de kinderen les in zang, gitaar, drum, keyboard en sounds, maken ze uiteindelijk een keuze in welke lessen zij willen volgen, vormen zij met hun klasgenoten een band om uiteindelijk een optreden aan de hele school en ouders te geven. 

Groepsnieuws