We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Groep 8

Groep acht is het overgangsjaar van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De stap naar een nieuwe fase van je ontwikkeling!

In groep 8 zitten dit jaar 23 leerlingen. Op maandag en dinsdag staat meester Stephan voor de klas en op woensdag tot en met vrijdag juf Resa.

Groep 8 doet de verwerking van de leerstof op Snappet. Dit is een digitale verwerking van de oefen- en leerstof, aansluitend op de lesmethoden van onze school. Dit betekent dat de leerstof adaptief wordt aangeboden en kinderen nog beter kunnen groeien naar hun eigen streefniveau.  Ook kunnen de kinderen thuis verder oefenen met een eigen account. Dit geldt voor de vakken: Rekenen, taal en woordenschat. Voor begrijpend lezen en spelling wordt er zowel analoog als digitaal verwerkt. Voor aardrijkskunde verwerken we in, bij de methode horende, werkboeken. De andere zaakvakken (geschiedenis, biologie, natuurkunde en techniek) worden ook digitaal verwerkt op een laptop. Ieder kind werkt in de klas op een eigen laptop aangeleverd door de school!

We doen ook veel aan de brede ontwikkeling. Zo hebben we in groep 8 een (Halloween) klassenfeest, gaan we drie dagen op schoolkamp en doen we mee aan projecten zoals de “E-waste race” en de “Prokkel” op de Johan Friso Mytylschool. Ook gaan we jaarlijks naar het symfonieorkest van het NNO in de Oosterpoort te Groningen en zijn er verschillende museumbezoeken per jaar. Ook aan verkeer wordt de nodige aandacht besteed. Een les over de dode hoek is hier een voorbeeld van.

Het advies wordt gebaseerd op de CITO-scores van de laatste drie jaren van de basisschool middels de plaatsingswijzer. Dit geeft een goed beeld van het huidige niveau en daarbij passend VO-advies. Dit is altijd in samenwerking en overleg met ouders/verzorgers t.a.v. wensen en verwachtingen.

Schooljaar 2018-2019 had de Wissel een prachtige CET-score, die ruim boven het landelijk gemiddelde lag. Aan de belangrijkste indicatoren voor het advies, wordt extra aandacht besteed in de groep. Dit behelst begrijpend lezen, rekenen, studievaardigheden en werkwoordspelling.

Daarnaast wordt er in groep acht ook aandacht besteed aan mediawijsheid en de sociale ontwikkeling. Dit gebeurt middels digitale lessen waarin regelmatig gediscussieerd wordt over de wereld om ons heen en hoe we met elkaar om kunnen gaan. 

Tevens starten de leerlingen in groep acht met het EHBO-examen. Hiervoor wordt eerst een praktische lessenserie aangeboden, waarna er een praktisch examen volgt. Deze wordt per tweetal afgenomen door vakleerkrachten.  

Uiteraard kan de eindmusical ook niet uit het programma ontbreken. Om de musical spetterend te kunnen opvoeren, werken wij samen met 'Feestkleding365' die ons voorzien van de meest uitbundige, mooie kostuums! 

www.feestkleding365.nl

Groepsnieuws