We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Leerlingenraad

Op onze school zijn de ouders vertegenwoordigd in de ouderraad en in de medezeggenschapsraad. Zij kunnen meedenken over verschillende zaken die met onze school te maken hebben. 

Naast ouders vinden het ook belangrijk dat onze school een leerlingenraad heeft waarin leerlingen kunnen meepraten en meedenken met schoolse zaken, zoals het schoolplein, verkeersveiligheid om de school etc. 

In het schooljaar 2018-2019 heeft de leerlingenraad de ideeënbox bedacht waarin zij alle kinderen van OBS de Wissel de mogelijkheid bieden om met ideeën voor de school en voor alle kinderen te komen. Deze ideeën worden besproken in de leerlingenraad en wordt gekeken welke ideeën ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden!

De leerlingenraad zal worden gekozen uit de groepen 5 t/m 8. Er worden echte verkiezingen gehouden mits er meer dan twee leerlingen in de groep in de Leerlingenraad willen. Zij vertegenwoordigen namelijk hun groep, maar ook de kinderen op de hele school. De leerlingenraad wordt begeleid door de directeur. Hij zal regelmatig met leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 gaan vergaderen over allerlei onderwerpen.