We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?
Een medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht beleidsorgaan. De MR richt zich op het beleid en de inhoud van het onderwijs. Het bevoegd gezag en de schoolleiding leggen belangrijke zaken, waarover zij een besluit willen nemen, eerst voor aan de MR ter advisering of instemming.

  • De MR adviseert het schoolbestuur en de directie onder andere over de organisatie van de school, de vervulling van vacatures in het team, de keuze van leermiddelen, het vakantierooster, de veiligheid in en rond school, het schoolwerkplan en het gebruik van het schoolprofielbudget.
  • De MR heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van het schoolwerkplan, het schoolreglement, het activiteitenplan en de ouderparticipatie.
  • De MR heeft initiatiefrecht. Dit houdt in: het doen van voorstellen of kenbaar maken van standpunten aan het schoolbestuur of de directie.
Leden van de MR
Oudergeleding:
Daniel van Seventer (voorzitter)
Marieta Reesink
Mieke de Jong
 
Teamgeleding:
Resa Boersma
Irene Schuiling (secretaris)
Ria Groeneveld

Contact met de MR
Vragen en opmerkingen voor de MR kunt u sturen naar: mr.obsdewissel@stichtingbaasis.nl

Agendapunten kunt u ook via dit mailadres inbrengen.
Persoonlijk aanspreken behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Vergaderdata 2021-2022
31 augustus
12 oktober
30 november
18 januari
1 maart
12 april
17 mei
21 juni

MR Notulen 2021-2022
MR Notulen oktober 2021
MR Notulen november 2021
MR Notulen januari 2022

MR Notulen 2020-2021
MR Jaarverslag 2020-2021