We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?
Een medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht beleidsorgaan. De MR richt zich op het beleid en de inhoud van het onderwijs. Het bevoegd gezag en de schoolleiding leggen belangrijke zaken, waarover zij een besluit willen nemen, eerst voor aan de MR ter advisering of instemming.

  • De MR adviseert het schoolbestuur en de directie onder andere over de organisatie van de school, de vervulling van vacatures in het team, de keuze van leermiddelen, het vakantierooster, de veiligheid in en rond school, het schoolwerkplan en het gebruik van het schoolprofielbudget.
  • De MR heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van het schoolwerkplan, het schoolreglement, het activiteitenplan en de ouderparticipatie.
  • De MR heeft initiatiefrecht. Dit houdt in: het doen van voorstellen of kenbaar maken van standpunten aan het schoolbestuur of de directie.
Leden van de MR
Oudergeleding:
Ilse Bos
Alet Denneboom
Hans Duursma
 
Teamgeleding:
Annemiek Wolf
Johan de Jong
Ria Groeneveld

Contact met de MR
Vragen en opmerkingen voor de MR kunt u sturen naar: mr.obsdewissel@stichtingbaasis.nl

Agendapunten kunt u ook via dit mailadres inbrengen.
Persoonlijk aanspreken behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Vergaderdata 2020-2021
woensdag 9 september 2020
woensdag 28 oktober 2020
woensdag 9 december 2020
woensdag 27 januari 2021
woensdag 17 maart 2021
woensdag 26 mei 2021
woensdag 23 juni 2021

MR Agenda 2019-2020
Agenda 30-10-2019
Agenda 15-01-2020

MR Notulen 2019-2020
Notulen 11-09-2019
Notulen 30-10-2019
Notulen 27-05-2020