We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Oudergesprekken

In het begin van het schooljaar houden we een informatieavond voor alle ouders waar we vertellen over onze manier van werken, planning en bijzonderheden.

Twee keer per jaar houden we voor de ouders en hun kinderen 10-minutengesprekken. Het eerste gesprek gaat vooral over de emotionele-en sociale ontwikkeling van de leerling (november) en het tweede gesprek ook meer over de cognitieve ontwikkelingen (februari). Aan het eind van het schooljaar (juni) is het mogelijk om een eindgesprek te voeren.

Ouder-kindgesprekkenVanaf groep 6 is het voor de kinderen mogelijk om bij de februari en juni gesprekken aanwezig te zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen weten waar ze zijn in hun ontwikkeling, waar ze nog naartoe willen, wat ze goed kunnen en waar ze nog iets meer hun best voor moeten doen en hoe we dat samen (kind, ouder en leerkracht) kunnen realiseren.

Op deze manier is het kind eigenaar van zijn eigen leerontwikkeling, zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied!

Uiteraard zijn wij ook altijd bereikbaar voor vragen/mededelingen.
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u altijd een afspraak maken met de desbetreffende leerkracht.