We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?
  • bieden van ondersteuning aan het team van leerkrachten bij het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten
  • innen en beheren het schoolfonds, schoolreisgelden en de financiĆ«le eindverantwoordelijkheid daarvoor
  • behartigen de belangen van ouders en leerlingen
Ouderbijdrage
OBS de Wissel vraagt aan de ouders van leerlingen jaarlijks een bijdrage voor de schoolreizen. Daarnaast kent de school sinds dit jaar een vrijwillige ouderbijdrage voor de financiering van activiteiten voor de leerlingen.

Jaarvergadering
Jaarlijks voor 1 december wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten betreffende het afgelopen boekjaar (jaarrekening) en het jaarverslag betreffende dat jaar.

Leden van de ouderraad 
Janneke Zantinge (voorzitter)
Guido Aris (secretaris)
Jaap Nuis (penningmeester)
Marianne van de Veen
Nick Steenge
Amanda de Haan (namens school)

Contact  
Heeft u een vraag of opmerking voor de ouderraad, dan kunt u het beste een van de OR-leden direct aanspreken. Per mail zijn wij te bereiken via activiteiten.wissel@gmail.com