We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Visie en Missie

Missie
 
OBS De Wissel is een openbare en toegankelijke basisschool in Haren. Wij staan voor een veilige omgeving waarin kinderen zich vertrouwd voelen.
Uiteindelijk is het onze missie om de leerlingen met vertrouwen, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid te laten aansluiten op het vervolgonderwijs om zo in het dagelijkse leven goed te kunnen functioneren.

Visie

Wij vinden een sfeer waarin alle kinderen zich prettig voelen en goed kunne leren belangrijk. We hebben een sterk pedagogisch beleid en staan voor boeiend opbrengstgericht onderwijs. We geven onderwijs op maat en hebben een Plusgroep voor de meer-en hoogbegaafde leerlingen. In ons onderwijsconcept staat het kind centraal!

Hieronder onze visie concreet!
  • We geven boeiend en opbrengstgericht onderwijs. Daarnaast is er aandacht voor adaptief –en onderwijs op maat via het digitale leermiddel “Snappet”. “”Snappet” is eigentijds en motiveert om te leren (zie 'Onze School - Snappet digitaal leermiddel'.
  • Ons methodische aanbod past bij de bij 21-eeuwse vaardigheden, interesses en motivatie van de leerlingen.
  •  We behouden krachtig een veilig pedagogisch klimaat door de “Kanjermethodiek”. Een methode die aandacht heeft voor de sociale emotionele ontwikkeling van uw kind. 
  • Daarnaast voeren onze leerlingen in elke groep een Wisseltheater uit. Zang, dans, toneel en kunst staan dan centraal. Geweldig om te zien en te beleven. 
  • Sinds 2018 hebben we het certificaat “Gezonde school”. Vakleerkracht gymnastiek, themaweek “gezondheid”, veel sportevenementen, pleinspelen en bewegend leren staan centraal bij dit certificaat. 
  • OBS De Wissel is gehuisvest in het gebouw “ de brede school De Octopus” We werken samen met de stichting Kinderopvang Haren, Centrum Jeugd en Gezin en beschikken over korte lijnen met logopedie en kinderfysiotherapie.