We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Wisselcultuur

Cultuur wordt bij OBS De Wissel in de breedste zin van het woord uitgewerkt. Onze leerlingen volgen workshops rondom: muziek, kunst, drama en projecten, dit in nauwe samenwerking met cultuurcentrum “het Clockhuys” te Haren en het CCBH samenwerkingsverband cultuur Haren.

Wisseltheater
Bij OBS De Wissel is het al bijna 40 jaar een traditie dat elke groep een theateruitvoering uitvoert onder toeziend oog van leerlingen, ouders, familie en bekenden. Deze theatervoorstelling wordt het Wisseltheater genoemd. Met het Wisseltheater versterken we de sociaal emotionele vaardigheden en theatervaardigheden van onze leerlingen.

Cultureel erfgoed

Nu de Wissel onder gemeente Groningen valt, is het mogelijk om gebruik te  maken van de culturele mobiliteit Groningen, zodat wij naast de landelijke feesten en vieringen van Nederland ook onze leerlingen de mogelijkheid kunnen bieden om musea te bezoeken op grond van kunst, natuur, architectuur & historie. 

Muziekonderwijs
We werken met de muziekmethode '1,2,3 zing' in groep 1 t/m 8. Via leerlijnen en thema's werken we aan muziek ervaren, kennis maken met muziekstijlen, zang, ritme en bespelen van instrumenten. In groep 7 en 8 wordt het muziekproject 'Pop in de school' uitgevoerd: studenten vanuit Noorderpoort College die bekwaam zijn op de gebieden zang, piano, drum, gitaar en EDM (Elektronic Dance Music) geven lessen binnen hun vakgebied om zo tot bandvorming en bandoptredens te komen aan het eind van het schooljaar.